کانکس کارگاهی 94 , کانکس کارگری

کانکس تجهیز کارگاهی

کانکس های تجهیز کارگاهی یکی کانکس های پر استفاده در پروژه های برون شهری راه سازی و یا برج سازی است. در این کانکس ها که برای تجهیز کارگاه به منظور محل استقرار مهندسان و اقامت کارگران ساخته می شود برخی از امکانات را بایستی به تفکیک در کانکس ها تعبیه نمود. به عنوان مثال کانکس مخصوص استقرار مهندس کارگاه ، اقامت کارگران ، کانکس جلسه ، کانکس سرویس بهداشتی

برای خرید کانکس های کارگاهی با ما تماس بگیرید